Advies

Hoe kan ik iets doen voor de maatschappij?

Advies

  • Wij willen concreet iets doen voor de maatschappij. Wat is daarvoor nodig en hoe kunnen we dat bereiken?
  • Wij willen de cultuur binnen de organisatie veranderen. Wat is de beste aanpak?
  • Wij willen de tevredenheid van onze klanten verhogen. Hoe doen we dat?
  • Wij willen jongeren voorbereiden om actief burger te zijn in deze samenleving. Hoe kunnen we dat aanpakken?
  • Wij willen dienend leiderschap ontwikkelen. Op welke wijze kunnen wij dit realiseren?

Naast Advies kun je DissiDenk ook benaderen voor Vorming.