Over DissiDenk

Anders denken...

Mijn naam is Ed van Hell. Om me heen zie ik regelmatig onbegrip, waardoor mensen uit elkaar groeien. Er ontstaat dan een kloof met als resultaat: hete hoofden en koude harten!
Dergelijke ravijnen moeten volgens mij worden voorzien van een brug. Alleen dán kan positief en actief worden bijgedragen aan de maatschappij… door zowel jongeren als ouderen.

25 Jaar heb ik ‘gebouwd’ aan Stichting Ontmoeting, een christelijke instelling voor opvang van de meest kwetsbare mensen in de samenleving. Het begon met een groep van 6 medewerkers en ruim 30 vrijwilligers. Na 25 jaar is het een organisatie geworden van meer dan 230 medewerkers en 1.000 vrijwilligers.

Deze jaren hebben me veel geleerd, zoals:

  • Het grote belang van mensen motiveren en stimuleren om uit de comfortzone te komen en actief te participeren in de maatschappij.
  • Bruggen bouwen tussen leefwerelden om mensen te steunen een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving.
  • Dienend leiderschap in praktijk brengen waarbij ik tegelijkertijd de weerbarstigheid daarvan heb ontdekt.

Willen we als burgers een bijdrage leveren aan de samenleving, zullen we anders moeten leren denken. Dat is wat ik met DissiDenk wil bereiken.

DissiDenk voor Begeleiding en Advies en Vorming