Vorming

Toon mij uw geloof uit uw werken ...

Vorming

‘Toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen’ (Jak. 2:18). 

Door deze tekst geïnspireerd bied ik:

 • Lezingen en workshops
 • Gastlessen
 • Maatschappelijke stage
 • Meerdaagse training
 • Dienend leidinggeven

Uit de praktijk

Lezingen en Workshops

Voor christenen die praktisch invulling willen geven aan de Bijbelse opdracht om actief burger te zijn in deze maatschappij.

Voorbeelden

 • ‘Terugblikken en vooruitzien’. Lezing t.b.v. personeel van Driestar Educatief in het kader van 75 jarig jubileum
 • ‘Participeren… christelijk lef nodig’. Lezing voor jongeren in Rijssen
 • ‘Christenleven… (on)mogelijk?’. Lezing voor de CGK te Driebergen

Gastlessen

Voor studenten en docenten die actief en praktisch burgerschap willen tonen in de samenleving

Voorbeelden

 • Mensgerichte benadering in de zorg
 • Een Bijbelse theorie van dienen als basis voor een praktisch persoonlijke training
 • ‘Apologetiek’ met een praktische aanpak
 • ‘Mens en maatschappij’ met een persoonsgerichte aanpak

Maatschappelijke stage

Voor christenen die in een veilige omgeving de confrontatie willen aangaan met een ‘andere leefwereld’

Voorbeelden

 • Tweedaagse stage voor docenten
 • Stadswandeling door Rotterdam onder begeleiding van een ex-dakloze
 • Behandelen van een christelijke basishouding en benaderingswijze
 • Opdracht om een boek te lezen en een reflectieverslag te schrijven
 • Verdieping door in te gaan op de thema’s die in de reflectieverslagen aan de orde komen

Meerdaagse training

Voor christenen die praktische handvaten aangereikt willen hebben om met andersdenkenden om te gaan of een project willen beginnen ten dienste van de samenleving

Voorbeelden

 • ‘Omgaan met andersdenkenden’. Gehouden toerustingsbijeenkomsten van drie dagdelen en een terugkom bijeenkomst
 • Vier bijeenkomsten voor gemeenteleden, namens kerkenraad, waarbij praktische vorming is gegeven aan gemeenteleden om ‘Actief christen zijn in de omgeving’

Dienend leidinggeven

Voor christenen die leiding willen geven op basis van ‘Dienend leiderschap’

Werkwijze

 • We inventariseren welke behoefte er is
 • We gaan na welke mogelijkheden er zijn om hierin te voorzien
 • Ik kom met een idee en plan van aanpak
 • Wanneer u enthousiast bent, gaan we aan de slag