Vorming

Toon mij uw geloof uit uw werken ...

Vorming

‘Toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen’ (Jak. 2:18). 

Door deze tekst geïnspireerd bied ik:

 • Lezingen en workshops
 • Gastlessen
 • Maatschappelijke stage
 • Meerdaagse training
 • Dienend leidinggeven

Uit de praktijk

Lezingen en Workshops

Voor christenen die praktisch invulling willen geven aan de Bijbelse opdracht om actief burger te zijn in deze maatschappij.

Voorbeelden

 • ‘Terugblikken en vooruitzien’. Lezing t.b.v. personeel van Driestar Educatief in het kader van 75 jarig jubileum
 • ‘Participeren… christelijk lef nodig’. Lezing voor jongeren in Rijssen
 • ‘Christenleven… (on)mogelijk?’. Lezing voor de CGK te Driebergen

Gastlessen

Voor studenten en docenten die actief en praktisch burgerschap willen tonen in de samenleving

Voorbeelden

 • Mensgerichte benadering in de zorg
 • Een Bijbelse theorie van dienen als basis voor een praktisch persoonlijke training
 • ‘Apologetiek’ met een praktische aanpak
 • ‘Mens en maatschappij’ met een persoonsgerichte aanpak

Maatschappelijke stage

Voor christenen die in een veilige omgeving de confrontatie willen aangaan met een ‘andere leefwereld’

Voorbeelden

 • Tweedaagse stage voor docenten
 • Stadswandeling door Rotterdam onder begeleiding van een ex-dakloze
 • Behandelen van een christelijke basishouding en benaderingswijze
 • Opdracht om een boek te lezen en een reflectieverslag te schrijven
 • Verdieping door in te gaan op de thema’s die in de reflectieverslagen aan de orde komen

Meerdaagse training

Voor christenen die praktische handvaten aangereikt willen hebben om met andersdenkenden om te gaan of een project willen beginnen ten dienste van de samenleving

Voorbeelden

 • ‘Omgaan met andersdenkenden’. Gehouden toerustingsbijeenkomsten van drie dagdelen en een terugkom bijeenkomst
 • Vier bijeenkomsten voor gemeenteleden, namens kerkenraad, waarbij praktische vorming is gegeven aan gemeenteleden om ‘Actief christen zijn in de omgeving’

Dienend leidinggeven

Voor christenen die leiding willen geven op basis van ‘Dienend leiderschap’

Werkwijze
 • We inventariseren welke behoefte er is
 • We gaan na welke mogelijkheden er zijn om hierin te voorzien
 • Ik kom met een idee en plan van aanpak
 • Wanneer u enthousiast bent, gaan we aan de slag

Vormingshuis Ontmoeting

‘Er is (g)een ander’ wil het belang van een presentievolle benadering benadrukken. Hoe doe je dat met andersdenkenden? Wat zijn basiselementen? Wat moet ik afleren?

De training is gericht op persoonlijke bewustwording en oefening in echt contact. We sluiten aan bij het vertrekpunt van de cursisten. De training omvat een dag en is bedoeld voor particulieren, kerkenraden en onderwijsgevenden.

Boeken

Thuisloos in twee werelden

Heel lang had de gereformeerde gezindte geen boodschap aan de onderkant van de samenleving. In de jaren tachtig veranderde dat. Het leidde 25 jaar geleden tot de oprichting van Ontmoeting. Ook bij Ontmoeting komen twee verschillende werelden bij elkaar. Dit boek illustreert dat doot de levensverhalen van Ed en Nelis.

Dienen

Dienen is een uiting van dankbaarheid. Iedere christen heeft de opdracht te dienen, in navolging van Christus. Hij kwam naar de aarde om te dienen. Maar hoe doe je dat ? Hoe dien ik de Heere? Hoe dien ik mijn naaste? Hoe kan een christen de samenleving dienen? En hoe de kerk?

Vrijheid

Echte vrijheid, wat is dat? Een knecht van de zonde is iemand die slaaf is van de zonde. Daartegenover staat dat Jezus tegen zijn volgelingen heeft gezegd: ‘Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult u waarlijk vrij zijn’. Het leven van een christen moet dus een leven in vrijheid zijn. Toch is de werkelijkheid veelal anders.